Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.


Obecné zastupiteľstvo:

                         Ivan ROHAĽ
                         Ing. Vasiľ FIGNÁR
                         Ing. Marek DORIN
                         Jozef Ševcov
                         Milan Volk
                         Martin HANUŠČÁK
                         Tomáš Ovčačík

Hlavný kontrolór obce:

                        Jozef HNATKO


Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:    Jozef Ševcov

Členovia:       Milan Volk
                        Ing. Marek Dorin
 

Komisia pre oblasť kultúry, vzdelania, mládeže a športu

Predseda:     Martin HANUŠČÁK 

Členovia:       Ing. Marek Dorin
                        Tomáš Ovčačík

                        
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a výstavby ako aj rómskej otázky 

Predseda:    
Ivan ROHAĽ

Členovia:      Ing. Vasiľ FIGNÁR 
                       Milan Volk

 


 

Anketa: