Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.


Obecné zastupiteľstvo:

                         Marián TULENKO - zástupca starostu 
                         Ing. Vasiľ FIGNÁR
                         Ing. Marek DORIN
                         Jozef ŠEVCOV
                         Martin MOCHNACKÝ
                         Martin HANUŠČÁK
                         Tomáš OVČAČIK


Hlavný kontrolór obce:

                        Jozef HNATKO


Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:    Jozef Ševcov

Členovia:       Tomáš Ovčačik
                        Ing. Marek Dorin 

 

Komisia pre oblasť kultúry, vzdelania, mládeže a športu

Predseda:     Martin HANUŠČÁK 

Členovia:       Martin Mochnacký 
                        Tomáš Ovčačík


                        
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a výstavby ako aj rómskej otázky 

Predseda:   
Marian Tulenko

Členovia:      Ing. Vasiľ FIGNÁR 
                       Martin Hanuščák

 

 


 

Anketa: