Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Poľovnícke združenie

PZ Čierna Hora

Združuje dediny:   Gerlachov, Hrabske, Snakov
Sídlo:                      Hrabské
Rozloha revíru:     3046 ha
Druh revíru:           Jelenia oblasť
Počet členov:        43
Výbor poľovníckého združenia:

Predseda PZ:                Ján Mihalik
Poľovný hospodár:       Ján Ševčík
Tajomík  PZ:                   Marian Jaščur
Finančný hospodár:     Jaroslav Trudič
Strelecký referent:         Mikuláš Mochnacký
Kynologický referent:    Vladimír Slota


Člen Výboru:                  Ján Kolcun (str.)
Kontrolór PZ:                  Milan Volk
                      

Poľovná stráž:
                                         František Jaščur 
                                        Ján Ševčik str. 
                                        Ján Džunda 
                                        Ján Mihalik 
                                        Ladislav Glitta


Zoznam všetkých členov   PZ Čierna Hora 2011 

 V poľovnom revíri sú zastúpené hlavne tieto druhy zveri:  jeleniasrnčiadiviačia a drobná zver. Hlavným cieľom nášho PZ je chov zveri, ktorá žije v našom revíri, zlepšovať a ochraňovať životné prostredie. Nezabúdame ani na spoločenský život a reprezentáciu obce. Združenie PZ Čierna Hora Hrabské každoročne organizuje okresnú súťaž  KMPP (klub mladých priateľov prírody), strelecký pretek o predsedu PZ a samozrejme poľovnícky ples. Zúčastňujeme sa na kultúrných akciách ako sú rôzné chovateľske prehliadky, výstavy trofejí, výstavy psov, súťaže o poľovnícky guláš a Hubertových slávnosti. Touto činnosťou chceme aj naďalej prispievať k zveľaďovaniu našej krásnej obce, jej okolia a prírody.

 

 

 

Zaujímavé stránky venované poľovníctvu:

www.huntingexperience.org                       www.polovnictvo.com                      www.lovuzdar.sk 

Anketa: