Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Symboly obce

Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky schválila v roku 1999 pre Gerlachov obecné symboly - erb, pečať a vlajku, ktoré prestavujú trojicu jeho najvýznamnejších symbolov. Od nich možno odvodiť ďalšie symboly starostu obce.

Erb obce:
Erb obce tvorí v červenom štíte na čiernom vŕšku zlatý pluh s kolieskom, hrubou oskou, veľmi krátkymi striebornými radlicami a prstencom ukončenou rukoväťou, spočívajúci vľavo na dvoch nôžkach.
 


Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej a čiernej. Vlajka ma pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j., dvomi zástrihmi do tretiny jej listu. 


Pečať obce:
V minulosti bolo nevyhnutné pre potreby obecnej samosprávy používať vlastné pečatidlo na zhotovenie obecných pečatí. Z Gerlachova poznáme obecnú pečať z pochádzajúcu z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z r. 1787 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom SIGILM: PO: GERLACHO 1787 je vyobrazený na pôde pluh.
 

Anketa: