Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

VOĽBY 2020

Informácie pre voliča:

Právo voliť:

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazuVolič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

 

Tlačivá a vzory:

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (DOCX, 21 kB)


Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (DOCX, 21 kB)

 

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: obecgerlachov@stonline.sk

Inštrukcie a vysvetlenie k žiadosti a voľbe poštou !

Anketa: