Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dobrovoľný hasičský zbor

"Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarníctva na Slovensku nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúcich z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami."

História

Podľa štruktúry hasičskej organizácie Šarišskej župy v r. 1894 v obci Gerlachov bol vytvorený hasičský oddiel spolu s obcou Kružlov, ktorého veliteľom bol Emil Droitsch, lesník z Gerlachova. V prípade požiaru v obci zasahoval požiarny oddiel z neďalekého Kružlova. DHZ v obci bol založený v r. 1926. Najstarší známy výbor je z r. 1935 v zložení: predseda Andrej Ševcov, podpredseda Michal Prokop a jednateľ Michal Mochnacký ml. Zbor v počte 17 členov mal k dispozícii dvojkolesovú ručnú striekačku, 120 m hadíc, 6 vedier, 2 lampáše, 1 sekerku, 1 navijak a hasičskú trúbu. V r. 1948 na čele zboru bol ako predseda Michal Mochnacký, veliteľ Michal Greš, zástupca veliteľa Mikuláš Tulenko. Po reorganizácii DHZ v r. 1953 bol za predsedu zboru zvolený Mikuláš Tulenko, tajomníkom sa stal Andrej Mihalov a pokladníkom Michal Mochnacký. V nasledujúcom polstoročí až podnes boli predsedami: Mikuláš Ristvej, Michal Dorin, Jozef Bučko, Michal Hnatko, Tomaš Kurkin, Michal Tomčík, Marián Bučko a Martin Hanučšák. Funkciu veliteľa tekmer 20 rokov zastával Ján Štefanov. V tejto funkcii ho neskôr nahradili Jozef Prokop, Milan Prokop, Štefan Šandala, Martin Hanučšák a Ondrej Ševcov.

V r. 1956 bola postavená zbrojnica nákladom 40 tis. Kčs. Postupne sa členská základňa zväčšovala a z počtu 28 v r. 1963 počet členov v r.1982 vzrástol na 40. V súťažiach požiarne družstvo v r. 1978 obhájilo I. výkonnostnú triedu a v okresnej súťaži v r. 1982 získalo 2. miesto. V r. 2005 mal dobrovoľný hasičský zbor 26 členov.

Okrsková súťaž Tarnov 2011

Dňa 28.5.2011 sa konala okrsková hasičská súťaž v Tarnove, kde za obec Gerlachov sutažili hasiči a hasičky spolu v troch kategóriach:

1. Muži
2. Muži - Dorast
3. Ženy - Dorast

Muži Muži - Dorast Ženy - Dorast
Tomáš Ovčačik Ľuboš Prokop Michaela Mihalová
Filip Ovčačik Matúš Sobek Marienka Prokopová
Miroslav Bereščak Miťo Štefanov Ivana Ševcová
Matúš Bereščak Lukáš Štefanov Simona Surgentová
Miloš Ševcov Erik Borecký Denisa Boguská
Stanislav Ševcov Marcel Lamanec Mária Hnatková
Miroslav Výrostko Patrik Pavúk Monika Hnatková
Dominik Zakuťanský Klaudia Piterová-Bučková
Tomáš Cundra

Umiestnenie na súťaži:

Muži - 2.miesto
Muži - Dorast - 2.miesto
Ženy - Dorast - 4.miesto

Kus šťastia chýbal aby hasiči ale aj naše hasičky postupili ďalej na  okresnú súťaž, ukázalo sa že netrénovali zbytočne a všteky mužstvá predviedli pekný výkon, za obetavé výkony si určite zaslúžia minimálne pochvalu.

Lesný požiar

Dňa 27.03.2012 o 16:30 starosta obce vyhlásil poplach pre hasičov z DHZ Gerlachov, po tom ako bol informovaný že v katastri obce vypukol požiar. Zasiahnuté boli trávnaté porasty no aj značná časť lesa v lokalite Výška. Ihneď po vyhlásení poplachu sa všetci hasiči z DHZ zmobilizovali, naložili vystroj potrebnú pre hasenie, a pohotovo vyrazili na miesto zásahu. Silný vietor a sucho v lese zapríčinilo že požiar sa rýchlo rozširoval a bol nevyhnutný okamžitý zásah profesionálnych hasičov z Bardejova. Pri požiari celkovo zasahovalo 20 hasičov DHZ Gerlachov a 6 profesionálnych hasičov s 3 hasičskými cisternami. Požiar bol úspešné uhasený o 21:00 a bez vážnejších zranení.

„Za rýchle nasadenie a obetavý výkon Ďakujem všetkým ktorí pomohli požiar uhasiť ! “ - Ondrej Ševcov

Nočná hasičská súťaž 2012

Dňa 28.04.2012 sa uskutočnila Nočná hasičská sútaž v Zlatom, ktorej sa poprvýkrat  zučastnili aj hasiči z Gerlachova. Síce obsadili posledné 25. miesto, no ako nováčik v tejto súťaži boli určite dôstojným súperom pre už skúsené družstva. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti počas súťaže tento rok sú pre naše mladé družstvo určite prínosom, a  tak budúci ročník súťaže možu zabojovať aj o lepšie umiestnenie. Družstvo Gerlachova predviedlo disciplinovaný a obetavy výkon, a ako nováčik súťaže určite nesklamalo.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

1.Skúšobné testy
2.Popoludňajšia štafeta
3.Rýchlosť ustrojenia
4.Požiarny útok do kopca
5.Prenos raneného
6.Práca na vode
7.Optické signály, vecné prostriedky a uzly
8.Ejektor
9.Vyslobodenie zranenej osoby z vozidla
10. Povodňové práce
11.Prechod vodorovným lanom
12.Vypratanie horiacej garáže
13.Diaľková doprava vody
14.Požiarny útok na sucho od hydrantu
15.Štafeta jednotlivca
16.Tajná disciplína
17. Zrýchlený presun 

Družstvo Gerlachova:

Veliteľ - Ovčačik Tomaš, Zakuťanský Dominik, Gabriel Lamanec, Ovčačik
Filip,Prokop Luboš, Tomaš Cundra, Erik Borecký, Rado Majdak.

Okrsková súťaž Kurov 2012

Okrsková súťaž Rokytov 2013

Dňa 18. mája 2013 sa zučastnili obvodnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov v Rokytove aj mužstva Gerlachova a to v kategorii muži a dorastenci.

Muži: Erik Borecký, Miloš Ševcov, Filip Ovčačik Miroslav Bereščák , Dominik Zakuťanský , Tomaš Cundra,  Boguský Kamil, veliteľ - Ovčačik Tomáš. Po dobre predvedenom výkone obsadilli 4 . miesto, celý útok bol prevedený v pomerne krátkom čase bohužial naša PPS - 12 to nestihala , štafeta bola jedna  z najlepších .

Dorastenci: Mikulaš Štefanov, Kysela Michal ,Kristian Bereščák, Štefanov Lukaš, Jenčopaľa Jakub, Babčak Adrian, Pavuk Patrik ,Matuš Bereščák .Pravdepodobne sa dohodli  s mužmi a rovnako ako oni obsadili 4.miesto.