Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Jednota dôchodcov

Založenie a činnosť ZO JDS v Gerlachove

S myšlienkou založiť Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku /ZO JDS/ v Gerlachove sa niektorí občania pohrávali už dávnejšie. Boli ochotní podieľať sa na jej založení. Len musel prísť ten správny impulz. Za výdatnej pomoci niektorých občanov obce v spolupráci s Okresnou organizáciou JDS sme sa dňa 24.01.2017 zaregistrovali do veľkej skupiny  dôchodcov na Slovensku. Vznikla ZO JDS v Gerlachove, k  02.02.2020 má 70 členov. Počas činnosti sa výbor dopĺňal. V súčasnosti pôsobí v tomto zložení.

Výbor:

 1. Predsedníčka:             Mgr. Miloslava Hostová
 2. Podpredsedníčka:       Oľga Nováková
 3. Tajomníčka:                 Marta Ševcová          
 4. Hospodárka:                 Irena Falatová
 5. Členka:                           Irena Hanuščáková
 6. Členka:                           Mária Hanuščáková
 7. Členka:                           Irena Bučková Piterová
 8. Členka:                           Helena Lišifková
 9. Členka:                           Margita Lišivková

Revízna komisia:

 1. Predseda:        Jozef Novák
 2. Člen:                  Mikuláš Bereščák
 3. Člen:                  Helena Chomová

Z našej činnosti

Rok 2017:

 • V spolupráci s obecným úradom sme sa podieľali pri organizovaní fašiangovej zábavy -piekli sme šišky.
 •  25.02.2017- Pripravili sme posedenie pre svojich členov s vlastnoručne pripraveným pohostením / koláče , kapustnica/.
 • V zimných mesiacoch sme sa stretávali raz týždenne  pri pravidelných športových cvičeniach. Tieto cvičenia navštevovalo asi 20 žien.
 • 8.03.2017 - Pripravili sme posedenie pre ženy k MDŽ.
 • 27.5. 2017 - Organizovali sme obvodné športové hry pre VI. obvod JDS , športových hier sa zúčastnili dôchodcovia z Kružlova, Malcova, Lenartova, Hrabského a Lukova. Akcie sa zúčastnilo spolu 110 dôchodcov a hostí. Naše športové družstvo získalo 1. miesto.
 • 18.7.2017 -Zorganizovali sme poznávací zájazd do Červeného Kláštora a poľského mestečka Niedzica, rodiska M. Dočolomanského.
 • Organizovali sme pravidelne, raz v mesiaci,  relácie v obecnom rozhlase pod názvom “Hráme jubilantom“  nielen pre členov JDS, ale pre všetkých seniorov. Relácie sa ukončili skôr kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu.
 • Spolupracovali sme  s Obecným úradom pri príprave posedenia pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším.
 • Pripravili sme výstavku ručných prác v kultúrnom dome. Spolupracovali sme aj so ZŠ a MŠ v obci.
 • Navštívili sme Divadlo A.Duchnoviča v Prešove – Faraóni.  Divadlo navštívilo 38 dôchodcov.

Účasť na podujatiach, ktoré organizovala Okresná organizácia JDS

 • Ples v Zborove, 10 členov
 • 16.02.2017 Doskové hry- 1 člen
 • 2.3.2017 Divadlo Košice – Móric Beňovský, 7 členov
 • Športové hry  - ŠH Mier
 • 8.05.2017 Okresná súťaž -turistická prechádzka mestom  Bardejov spojená s vedomostnou súťažou. Umiestnenie:  1.miesto – Mária Šandalová, 2.miesto – Miloslava Hostová  a 3.miesto Mária Ševcová.
 • 14.6.2017 - Termálne kúpalisko Vrbov. 20 členov
 • Okresné športové hry
 • Naši členovia sa zúčastnili v Zolotej Gore na Ukrajine.
 • Zapojili  sme sa do prípravy výstavky ručných prác v Senior centre v Bardejove.
 • Spoločenské posedenie pre funkcionárov – 4 členovia
 • Rekondičné pobyty -6 členov

Rok 2018:

 • 08.02.2018 –výročná členská schôdza, hodnotenie činnosti za uplynulý rok, spolupráca s Obecným úradom a ZŠ v Gerlachove, žiaci nás potešili príjemným vystúpením
 • Január - február - cvičenie žien na karimatkách raz do týždňa, cvičenie navštevovalo v priemere 20 žien.
 • 08.03.2018  -  MDŽ, príjemné posedenie pri koláčiku a dobrej pizzi
 • 23.04.2018  - športové hry v našej obci, po hrách príjemné posedenie v poľovníckej chate
 • 01.05. 2018 – turistická vychádzka k Zborovskému hradu, pod hradom posedenie pri ohni spojené s opekaním vlastných pokrmov
 • 30.05.2018  - vyčistenie studničky a okolia „gerlachovskej ščavy“
 • 31.05.2018  - turistická vychádzka ku „gerlachovskej ščave“, posedenie pri ohni a opekanie vlastných pokrmov, prechádzka k poľovníckej chate
 • 13.06.2018  -  zájazd do Vrbova, kvôli naplneniu autobusu pozvanie členov z nášho obvodu
 • 17.08.2018-  zájazd - Miskolc-Tapolca, kúpanie v jaskynných priestoroch, doplňovanie do autobusu aj členmi z iných obvodov
 • 21.08.2018 – príjemné posedenie na ihrisku spojené s opekaním vlastných pokrmov 
 • 18.10. 2018 – Zájazd  do Nowého Targu, turistika spojená s nákupom, doplňovanie členmi aj z iných obvodov
 • Relácie v obecnom rozhlase „Hráme jubilantom“. Táto relácia bola vysielaná nielen pre členov ZO JDS , ale pre všetkých seniorov našej obce. Vysielanie sa prerušilo pre poruchu obecného rozhlasu.

Účasť na akciách organizovaných obcou  Gerlachov

 • 20.01.2018 – v spolupráci s Obecným úradom v Gerlachove ženy piekli šišky na obecnú zabíjačku, posedenie pri pokrmoch z obecnej zabíjačky
 • Účasť na futbalových zápasoch konaných na miestnom ihrisku
 • 28.10.2018 – v  Mesiaci úcty k starším v spolupráci s obcou príprava posedenia pre dôchodcov
 • 06.12.2018- privítanie Mikuláša spojené s programom detí z MŠ a ZŠ v Gerlachove
 • 13.12.2018  - PUĽS  - Ščedryj večur, kultúrne podujatie
 • 31.12.2018  -Silvestrovská veselica

Účasť na akciách organizovaných ZO JDS v obvode:

 • 05.05.2018    Obvodné hry v Kružlove, získané prvé miesto
 • 30.06.2018 – Východná, pozvánka z Lenartova
 • 05.07.2018 - stretnutie pri Kráľovej studni, pozvánka z Lenartova
 • 6.10. 2018  - ochutnávka jedál v Kurove
 • 27.12.2018 -  posedenie pri kapustnici v Malcove

Účasť na akciách organizovaných OO JDS v Bardejove

 • 01.02.2018 – ples Zborov
 • Marec - 2018  relaxačný pobyt v hoteli Klimek v Poľsku
 • 12.04.2018 - módna prehliadka v Bardejove
 • 18.04.2018 – Okresný snem v Bardejove
 • 28.05.2018  Prednes poézie a prózy, Hostová -  členka poroty
 • 08.06 2018 – okresné hry vo Sveržove
 • 14.-16.08. 2018 - celoslovenské športové hry  seniorov v Bardejove – hlavný kameraman a fotograf počas celého konania športových hier:   Novák, Nováková
 • 14.08.2018 -.účasť na vyhodnotení prvého dňa športových hier v ŠH Mier
 • 2.10.- 4.10.2018   inštalácia výstavky ručných prác v Bardejove
 • 14.10.2018 – účasť na vystúpení Lúčnice
 • 15.11 2018  - posedenie funkcionárov ZO JDS na Slovensku

Účasť na rekondičných pobytoch

 • 13.05. -18.05.2018  - Piešťany : 9 členov
 • 08.-14.10.2018 -  Nový Smokovec: 2 členovia
 • 28.12.-02.01.2019 -Silvestrovský pobyt v Piešťanoch 2 členovia

Rok 2019:

1. Vlastné akcie

 • 12.01.2019  Fašiangová zábava
 • 10.03. 2019  MDŽ –  batôžková, športové popoludnie
 • 19.03.2019  vyčistenie čiernej skládky odpadu -zber odpadu v Lipovci
 • 22.05.2019  Prezentácia ekologickej bytovej, telovej, vlasovej a pleťovej kozmetiky
 • 5.06. 2019  Vrbov, výletu sa zúčastnili členovia okolitých obcí
 • 25.06. 2019  Športové hry na ihrisku, príprava kotlíkového gulášu vo vlastnej réžii
 • 20.08. 2019 Spišský hrad, Levoča, prehliadka hradu, námestia, kostola, radnice, Levočskej hory, spoločný obed
 • 10.10.2010 Výlet do Nowého Targu a Mariánskej záhrady v Ludzmieri

2. Akcie organizované obcou

 • 2.02.2019  obecná zabíjačka
 • 13.10. 2019  Mesiac úcty k starším
 • 06.12.2019  Vítanie Mikuláša

3. Akcie organizované inými organizáciami

 • 24.01.2019  Teplákový bál, organizátor II.ZO JDS Bardejov,
 • 9.04. 2019  ZO JDS Malcov, výstavka kraslíc, veľkonočných ozdôb, dojednanie obvodných ŠH
 • 04.05 2019  ZO JDS Malcov – Obvodné športové hry  
 • 29.05. 2019  ZO JDS Kružlov,  Orava -Klin- Oravská priehrada, plavba loďou
 • 08.06. -15.06. 2019  Relaxačný pobyt v Podhájskej, /8 členov/

 4. Akcie organizované okresnou organizáciou

 • 13.02. 2019  Fašiangová zábava
 • 6.03.2019  Divadlo A. Duchnoviča - Na revíziu
 • 28.03.2019  Športové hry  v ŠH Mier
 • 13.05.2019  Prednes – Hostová. 1. miesto na okresnom kole, postup na krajské kolo
 • 23. 05. Krajské kolo v prednese –Svidník, Hostová
 • 04.06.2019  Okresné kolo „Babička a super dedko“, moderovanie:  Hostová
 • 06.07.2019  Okresné kolo športových hier
 • 26.09.2019  Babička Prešovského kraja, moderovanie: Hostová

Úryvok zo správy o činnosti za rok 2019, ktorá bola prezentovaná na výročnej členskej schôdzi dňa 02.02.2020

Najmasívnejšou a najhodnotnejšou akciou v roku 2019 bola Fašiangová zábava. Celý výbor perfektne zvládol prípravu Fašiangovej zábavy, /13.01.2019/  za čo im veľmi pekne ďakujem. Ale chcela by som vysloviť ešte jednu, pre mňa veľmi dôležitú vec. Koho sme oslovili, mám na mysli podnikateľov v našej obci, každý nám pomohol. Preto sme mohli zorganizovať zábavu na takej vysokej úrovni, zabezpečiť kvalitnú hudbu, program z tanečnej školy, tombolu, výzdobu a všetko, čo s tým súvisí. Kvalitná hudba je predpokladom dobrej zábavy. A to sa nám aj potvrdilo. Vyslovujem z tohto miesta všetkým, ktorí nám pomohli, veľké ďakujem.

V závere chcem vyjadriť úprimné poďakovanie  starostovi obce Ing. Ondrejovi Ševcovi a poslancom obecného zastupiteľstva za finančnú pomoc, všetkým pracovníkom a pracovníčkam Obecného úradu v Gerlachove za dobrú spoluprácu, riaditeľstvu a všetkým pracovníkom ZŠ za dobrú spoluprácu.

V Gerlachove 02.02.2020                                                  Mgr. Miloslava Hostová
                                                                                                          predsedníčka ZO JDS