Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/016 Predmetom tohto dodatku č.2 k zmluve č.2/2020 je rozčlenenie PD na bytový dom a jednotlivé časti technickej vybavenosti Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
8 000 €
2022/015 Predmetom dodatku č.1 tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom "Novostavba bytového domu bežného štandardu" v katastri obce Gerlachov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0 €
2022/014 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa dodávku plynu a záväzok odberateľa uhradiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu. Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
2022/13 Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: VIJOFEL trade, s.r.o.
0 €
2022/012 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK. Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
2022/011 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Klub Dôchodcov Gerlachov
Dod.: Obec Gerlachov
1 100 €
2022/010 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
2022/009 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Odb.: Futbalový klub Gerlachov
Dod.: Obec Gerlachov
15 000 €
2022/008 Odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
0 €
2022/007 Stavebný dozor pre projekt: "Novostavba bytového domu 8.b.j bežného štandardu" Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ing. Jozef Pavličko
6 900 €
2022/006 Predmetom zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2022/005 Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2022/004 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom "Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu" Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
551 999.99 €
2022/003 Predmetom Zmluvy je vystavenie Záruky Bankou v prospech Beneficienta Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
599 999.99 €
2022/002 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Dorin
0 €
2022/001 Zmluva o dodaní tovaru na základe objednávky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Beňa - KOTVA
0 €
2021/018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
2021/017 Zmluva o termínovanom úvere č. 27/027/21 Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
2021/016 Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Edusteps
0 €
2021/015 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
Generované portálom Uradne.sk