Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/017 Kupujúci kupuje predmet kúpy za účelom realizácie svojej investičnej činnosti v prospech obyvateľov obce na výstavbu verejnoprospešnej stavby Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská správa ciest
921 €
2023/016 Kúpa ojazdeného motorového vozidla FIAT DUCATO Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: JUR-UR s. r. o.
13 750 €
2023/015 Bezplatný prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MVSR Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2023/014 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
102 €
2023/013 Zabezpečenie odohrania umeleckého programu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: PUĽS
1 600 €
2023/012 Navýšenie celkovej ceny zhotovenia bytového domu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0 €
2023/011 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2023/010 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
2023/009 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
90 €
2023/008 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2023/007 Navýšenie celkovej ceny zhotovenia bytového domu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0 €
2023/006 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0 €
2023/005 Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
2023/004 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: W-Control, s.r.o.
13 884 €
2023/003 Zmena preambuly Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2023/002 Dodanie ovocia a zeleniny na základe objednávky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Pavol Bobák
0 €
2023/001 Poskytnutie dotácie Odb.: Klub Dôchodcov Gerlachov
Dod.: Obec Gerlachov
1 100 €
2022/030 Dodanie posilňovacieho zariadenia Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jakub Prokop
1 500 €
2022/029 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
2022/028 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Gemini Group s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk