Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/010 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
2022/009 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Odb.: Futbalový klub Gerlachov
Dod.: Obec Gerlachov
15 000 €
2022/008 Odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
0 €
2022/007 Stavebný dozor pre projekt: "Novostavba bytového domu 8.b.j bežného štandardu" Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ing. Jozef Pavličko
6 900 €
2022/006 Predmetom zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2022/005 Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2022/004 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom "Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu" Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
551 999.99 €
2022/003 Predmetom Zmluvy je vystavenie Záruky Bankou v prospech Beneficienta Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
599 999.99 €
2022/002 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Dorin
0 €
2022/001 Zmluva o dodaní tovaru na základe objednávky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Beňa - KOTVA
0 €
2021/018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
2021/017 Zmluva o termínovanom úvere č. 27/027/21 Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
2021/016 Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Edusteps
0 €
2021/015 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
2021/014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ekofond SPP, n.o.
0 €
2021/013 Dodávka Elektrickej trojrúry a 24ks Lehátok do MŠ Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Vladislav Micheľ
0 €
2021/012 Obstaranie stavebných prác ústredného kúrenia prevádzkarne v obci Gerlachov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: INŠTALATHERM s.r.o.
0 €
2021/011 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
0 €
2021/010 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
2021/009 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk