Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 26)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/001 Zmluva o dodaní tovaru na základe objednávky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Beňa - KOTVA
2021/018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
2021/017 Zmluva o termínovanom úvere č. 27/027/21 Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
2021/016 Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Edusteps
2021/015 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2021/014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ekofond SPP, n.o.
2021/013 Dodávka Elektrickej trojrúry a 24ks Lehátok do MŠ Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Vladislav Micheľ
2021/012 Obstaranie stavebných prác ústredného kúrenia prevádzkarne v obci Gerlachov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: INŠTALATHERM s.r.o.
2021/011 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
2021/010 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
2021/009 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Fúra s.r.o.
2021/008 Zmluva na dodávku tovaru Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jozef Beňa - KOTVA
2021/007 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2021/006 Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
2021/004 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
2021/003 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: NATUR-PACK a.s.
2021/002 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
2021/001 Dodatok1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Fúra s.r.o.
2020/008 Zmluva o výpožičke tabletov Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2020/007 Zmluva na dodávku projektovej dokumentácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Oľga Hrabčáková - ZOJOS
Generované portálom Uradne.sk