Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 61)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/005 Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
2023/004 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: W-Control, s.r.o.
13 884 €
2023/003 Zmena preambuly Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2023/002 Dodanie ovocia a zeleniny na základe objednávky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Pavol Bobák
0 €
2023/001 Poskytnutie dotácie Odb.: Klub Dôchodcov Gerlachov
Dod.: Obec Gerlachov
1 100 €
2022/030 Dodanie posilňovacieho zariadenia Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Jakub Prokop
1 500 €
2022/029 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
2022/028 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Gemini Group s. r. o.
0 €
2022/027 Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2022/026 Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2022/025 Prevod vlastníckeho práva Odb.: Miroslav Ždiňák
Dod.: Obec Gerlachov
740 €
2022/024 Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
183 230 €
2022/023 Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5 190 €
2022/022 Dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Linde Gas s. r. o.
20 €
2022/021 Opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
2022/020 Prevod hnuteľnej veci do vlastníctva obdarovanému Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2022/019 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
340 290 €
2022/018 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
2 360 €
2022/017 Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej Republiky v správe ministerstva vnútra Slovenskej Republiky Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2022/016 Predmetom tohto dodatku č.2 k zmluve č.2/2020 je rozčlenenie PD na bytový dom a jednotlivé časti technickej vybavenosti Odb.: Obec Gerlachov
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
8 000 €
Generované portálom Uradne.sk