Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Otvárame školu od 01.06.2020 pre 1. až 4. ročník

 29.05.2020

Vážení rodičia,
 
na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa
18. 05. 2020 sme pripravení spustiť prevádzku ZŠ pre žiakov 1. až 4. ročníka za
nasledovných podmienok:
 
 Škola prešla dezinfekciou.
 Prvý deň žiak vstupuje do školy len na základe vyplneného vyhlásenia
o zdravotnom stave.
 Vyučovanie bude prebiehať v spojených ročníkoch – prvý týždeň nemenný
kolektív.
 Spojené ročníky : 1. a 4. ročník, 2. a 3. ročník.
 Ráno pri príchode do školy prebehne vstupná dezinfekcia a meranie teploty
každého žiaka, rodičia do budovy školy nesmú vstupovať.
 Každý žiak musí mať náhradné rúško, ktoré bude mať odložené v aktovke vo
vrecúšku, toaletný papier a hygienické vreckovky.
 Prevádzka školy bude od 7:00 hod. do 15:00 hod..
 Každý deň budú 4 vyučovacie hodiny a následne ŠKD do 15:00 hod..
 V triedach budú žiaci bez rúšok.
 Obed sa podáva od 11:00hod. do 11:30 hod. .
 Výber dieťaťa zo školy a ŠKD bude umožnený len členom rodiny.
 Každý deň bude zabezpečená dezinfekcia na chodbách, v triedach aj na
toaletách.
 Podávanie obedov sa uskutoční za dodržiavania bezpečnostných opatrení.
 Zároveň žiakov prosíme o dodržiavanie povinných odstupov v spoločných
priestoroch školy.
 
Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané vyhlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré ste si mohli vyzdvihnúť v škole, môžete si ho
stiahnuť a vytlačiť - príloha č.2 .
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

Mgr. M. Štrausová, riaditeľka školy


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >