Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01.06.2020

 22.05.2020

Vážení rodičia,
 
v súlade s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, žiadame rodičov žiakov 1. až 4. ročníka, aby do 24.05.2020 informovali triednych učiteľov, či majú, respektíve nemajú záujem o nástup ich detí do ZŠ od 1.6.2020.
Pri nástupe dieťaťa do školy je rodič povinný odovzdať VYHLÁSENIE o zdravotnom stave. Ak máte možnosť si ho vytlačiť , nájdete ho na stránke : https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol- príloha 2, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na škole v dňoch 21. 5. 2020, 22.05.2020, 25.05.2020 - 27.05. 2020 v čase od 8:00 h do 9:45 h. Vyplnené a podpísané vyhlásenie s aktuálnym dátumom je potrebné odovzdať až pri nástupe žiaka do školy 01.06.2020.
 
Zároveň upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca berie na seba zodpovednosť:
 
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
• Zabezpečí náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa odložené v skrinke.
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení počas dochádzky do školy.
• Dodržiava pokyny riaditeľa základnej školy, ktoré upravujú podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
• Rodičia, ktorých deti chodia do školy v ich sprievode, odovzdávajú dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý ho prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
• Žiaci, ktorí chodia do školy bez sprievodu dospelej osoby, môžu ísť do budovy školy po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk) s rúškom na tvári.
• Pri prvom nástupe do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, odovzdá sprevádzajúca osoba, alebo žiak, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 
V Gerlachove 20.05.2020 Mgr. Mária Štrausová, riaditeľka školy

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >