Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Štúdia plánovanej výstavby nájomných bytov v obci Gerlachov

 26.10.2020

                         Štúdia plánovanej výstavby nájomných bytov v obci Gerlachov


Vážení spoluobčania v týchto dňoch začíname s prezentáciou navrhovanej Novostavby bytového dumu so siedmimi bytovými jednotkami v obci Gerlachov. Plánovaná výstavba bytového domu je v roku 2021 v areáli miestnej materskej škôlky. Jedná sa o nájomný bytový dom, ktorý by bol stavaný s fínančnou podporou ŠFRB a zdrojov obce.  

Kritéria potencionálnych záujemcov o bývanie :

  • príjem nesmie byť vyšší ako 3-násobok životného minima

Sumy životného minima:

     •  214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
     •  149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
     •  98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Výška nájomného bude regulovaná a určovaná na základe výmery bytovej jednotky. Pre viac informácií sa prosím obráťte na kanceláriu starostu.

Týmto oznamujeme potencionálnym záujemcom o nájomné bývanie, aby nám zasielali svoje predbežné žiadosti o nájomné bývaniena elektronicky na obecný email:

obecgerlachov@stonline.sk
sevcov.ondrej@gmail.com


alebo poštou na adresu:

Obecný úrad Gerlachov
Gerlachov 56
086 04 Kružlov


Svoje predbežné žiadosti môžete doručiť na obecný úrad do konca novembra 2020.  

Na webovej stránke obecného úradu je zverejnená poloha výstavby bytového domu a projektová štúdia bytového domu s prezentáciou jednotlivých bytov. Do predbežnej žiadosti prosím uveďte názov bytovej jednotky podľa vzoru:

"Bytová jednotka A"
"Bytová jednotka B"
  a podobne

                                                                                             Ing. Ondrej Ševcov
                                                                                                   starosta obce


Zoznam článkov: